معاونت پژوهشی و فناوری - آیین‌نامه انجمن‌های علمی- پژوهشی دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
نمایش بر اساس 
آیین‌نامه انجمن‌های علمی- پژوهشی دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران

انجمن های علمی دانشجویان

       به منظور تقویت نشاط‌ علمی و حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و پژوهشی در راستای تحقق اهداف و اولویتهای پژوهشی دانشگاه، انجمنهای علمی- پژوهشی دانشجویان زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه وکارشناسان پژوهشی گروهها طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. در این آیین‌نامه، انجمن علمی- پژوهشی دانشجویان هر گروه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.

ماده 1- اهداف

1-1. تقویت زمینه  و بستر سازی برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیتهای علمی- پژوهشی دانشجویان

1-2.  ساماندهی و قانونمند ساختن فعالیتهای علمی-  پژوهشی کلیه  دانشجویان دانشگاه

1-03توانمندسازی دانشجویان در عرصه پژوهشهای اسلامی وتولیدعلوم تلفیقی .

1-4. افزایش سطح مشارکت و روح همکاری و همیاری در فعالیتهای گروهی علمی- پژوهشی در میان دانشجویان

1-5. تلاش برای پژوهش‌محور شدن آموزش از طریق ایجاد رابطة منطقی بین آموزش و پژوهش

1-6. تقویت ارتباط علمی- پژوهشی دانشجویان با استادان

1-7. بهره‌گیری از مشارکت برترین های پژوهشی(دانشجویان برتر پژوهشی) در ارتقای فضای علمی دانشگاه

2- کلیات و ضوابط

2-1. تعریف : انجمن علمی- پژوهشی دانشجویان هر گروه مرکب از دانشجویان مستعد و توانمند در فعالیتهای علمی- پژوهشی آن گروه است.

2-2. ارکان انجمن عبارتند از کارشناس پزوهشی ، دبیر ، منشی ، مسئول روابط عمومی انجمن ، اعضای مجمع عمومی انجمن

تبصره : در راس تمام انجمن ها شورای سیاست گذاری انجمن های علمی دانشجویی وجود دارد که مرکب است از ... شورای دبیران انجمن ها ( مجموع دبیران هر انجمن ) که در راس آن دبیر کل انجمن ناظر بر آنهاست قرار دارد .

کارشناس پژوهشی به فردی اطلاق می شود که دررشته مرتبط با انجمن به مشاوره علمی _ پژوهشی با دانشجویان بپردازد.وازسوی معاونت پژووهشی وفناوری منصوب می گردد. ودارای ویژگیهای ذیل میباشد .1-مدرک تخصصی کارشناسی ارشد 2-روابط عمومی بالا 3-انگیزه 4-رزومه قوی پژوهشی

-دبیر کل انجمن علمی به  دانشجویی اطلاق میشود که هماهنگ کننده فعالیت های پژوهشی ورابط بین دبیران انجمن های علمی دانشجویی میباشد .دانشجویی که دارای ویژگی های ذیل میباشد به عنوان کاندیدای دبیر کلی به حوزه معاونت پژوهشی معرفی می گردد پس از بررسی پرونده پژوهشی ایشان برترین ایشان جهت انتخابات به اعضای انجمن معرفی می گردد .شرایط:1-معدل 90 به بالا 2-دارای سابقه پژوهشی 3-دارای روابط عمومی قوی 4-علاقمند به امور پژوهشی

-دبیر : به دانشجویی اطلاق می شود که مدیریت آن انجمن را بر اساس رشته تخصصی به عهده دارد وتوسط اعضاء انجمن با بالاترین آراء انتخاب شده است ودارای ویژگیهای ذیل می باشد : معدل 90 به بالا 2-دارای سابقه پژوهشی 3-دارای روابط عمومی قوی 4-علاقمند به امور پژوهشی

 

2-3. عضویت: در ابتدای سال تحصیلی، فراخوان ثبت‌نام انجمن توسط شورای دبیران انجمن با هماهنگی و نظارت معاون پژوهشی انجام می‌شود و دانشجویان علاقمند به فعالیت در هر یک از گروههای اعلام‌شده می‌توانند در یک یا چند زمینه اقدام به ثبت‌نام نمایند.

 

تبصره 1- دانشجویان سایر رشته‌ها می‌توانند از طریق دبیر انجمن و با موافقت معاون پژوهشی در انجمن غیر مرتبط با رشته خود عضو شوند.

2-4. مسؤولیت فعالیت هر یک از نجمنها به عهدة «دبیر هر انجمن و مسؤولیت مجموع فعالیتهای علمی-پژوهشی انجمن ها به عهده «دبیر کل» خواهد بود.

2-5. اعضای انجمن علمی-پژوهشی دانشجویان هر گروه در «مجمع عمومی انجمن»، ابتدای هر سال تحصیلی برای هر یک از فعالیتهای گروهی خود از میان داوطلبان واجد شرایط، یک دبیر انتخاب خواهند نمود و مجموعه دبیران هر انجمن، «شورای دبیران انجمن» آن گروه را تشکیل خواهند داد. این شورا از بین خود یک نفر را برای مدت یک سال به عنوان «دبیر کل انجمن» و رابط با معاون پژوهشی دانشگاه برمی‌گزیند.

2-6. داوطلبان تصدی مسؤولیت هر یک از گروههای انجمن، در صورت دارا بودن صلاحیت‌های علمی و اخلاقی، پس از ثبت‌نام، توسط مجمع‌عمومی انجمن برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

تبصره 2- شرط علمی برای عضویت در گروههای انجمن، احراز معدل کل 87 به بالا  است. در غیر اینصورت، صلاحیت علمی داوطلب با بررسی سوابق پژوهشی وی و تایید آن توسط معاون پژوهشی احراز می‌شود.

ماده3- شرح وظایف

3-1. وظایف انجمن

اعضای انجمن بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی آن که توسط شورای دبیران، تدوین و از سوی مراجع ذی‌ربط در دانشگاه تصویب می‌شود در گروههایی که به منظور سامان‌دادن به فعالیت اعضاء تشکیل شده‌اند در زمینه‌های زیر مشارکت و فعالیت خواهند داشت.

3-2. وظایف انجمن علمی- پژوهشی دانشجویان گروه

1- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزة مشارکت در فعالیت‌های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان

2- برنامه‌ریزی برای برنامه‌های ادواری و سالانه انجمن

3- برقراری ارتباط مستمر با انجمنهای علمی مشابه در سایر دانشگاهها

4- پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی انجمن‌ جهت تصویب در مراجع ذی‌ربط به معاون پژوهشی دانشگاه

5- فراخوان ثبت‌نام انجمن

6- تشکیل مجمع عمومی جدید با همکاری کارشناسان و با نظارت معاون پژوهشی دانشگاه

 

7- همکاری با معاون پژوهشی در ارتقای علمی دانشجویان

8- ساماندهی به فعالیتهای گروههای مختلف پژوهشی دانشجویان و نظارت بر عملکرد آنها

9- برگزاری و اجرای جشنواره‌ها و همایشهای علمی، سخنرانیهای علمی، مسابقات علمی

10- برنامه‌ریزی و سازماندهی بازدید‌های علمی از مراکز علمی و تخصصی

11- تولید و انتشار نشریه علمی،نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فیلم‌های علمی- کمک آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل یا با همکاری سایر رشته‌ها

12- حفظ و نگهداری اموال، وسایل و تجهیزات انجمن

13- ارائه گزارش‌های عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد انجمن هر 3ماه یکبار به معاون پژوهشی  دانشگاه

تبصره 1. سایر فعالیتهای علمی- پژوهشی دانشجویی درصورت تایید شورای گروه و شورای پژوهشی دانشگاه قابل انجام خواهد بود.

3-3. وظایف دفتر مطالعات و تحقیقات پژوهشگران در مورد انجمن‌ها

1)  رابط انجمنهای علمی و معاونت پژوهشی دانشگاه

2) فراخوان و ترتیب ثبت‌نام دانشجویان علاقمند به عضویت در انجمن

3) نظارت بر انتخابات انجمن دانشجویی (انتخاب دبیران گروهها در مجمع و انتخاب دبیر انجمن)

4)  پیگیری تصویب آیین‌نامه‌های داخلی انجمن

5) بررسی پیشنهادهای انجمن‌ در خصوص برگزاری سخنرانی‌ها، جشنواره‌ها و همایشهای علمی در سطح دانشگاه و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط دانشگاه جهت تصویب و حمایت

6)  رسیدگی و رفع اختلافات داخلی انجمن‌

7)  نظارت و ارزیابی عملکرد انجمن

8) نظارت بر عملکرد مالی و همچنین اموالی که در اختیار انجمن ‌قرار گرفته است

9) ارائه گزارش عملکرد سالیانة انجمن به معاونت پژوهشی دانشگاه

ماده 4 : حمایت از فعالیتهای انجمن‌های علمی- پژوهشی دانشجویان و نظارت برآنها

4-1. معاون پژوهشی، مسؤول نظارت نهایی بر فعالیتهای انجمن علمی-پژوهشی دانشجویان از طریق  دفتر مطالغات و تحقیقات پژوهشگران است.

4-2. بودجه پیشنهادی برای حمایت از فعالیتهای انجمن علمی-پژوهشی دانشجویان گروه هرسال براساس

پیشنهادهای انجمن‌ها، دفتر مطالعات و تحقیقات پژوهشگران و معاونت پژوهشی گروه‌ها، به تفکیک در بودجه معاونت پژوهشی دانشگاه پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب، با تایید مراجع ذیربط تخصیص می‌یابد.

ماده 5 : تصویب- این آیین‌نامه در5 ماده، .... تبصره و با تصویب و تدوین آیین‌نامه‌های پژوهشی، در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و در جلسه شماره ............ مورخ .................. شورای دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 
يکشنبه 30 تير 1392

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 30 آبان 1398
تعداد بازديد : 2628