معاونت پژوهشی و فناوری - ليست كامل قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 نسخه تألیف کتاب دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
نسخه تألیف کتاب دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
يکشنبه 22 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل چاپ و نشر
دستورالعمل چاپ و نشر
يکشنبه 22 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
يکشنبه 22 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهی
شنبه 23 دى 1396
دانلود فایل پیوست
 آیین‌نامه انجمن‌های علمی- پژوهشی دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
به منظور تقویت نشاط‌ علمی و حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و پژوهشی در راستای تحقق اهداف و اولویتهای پژوهشی دانشگاه، انجمنهای علمی- پژوهشی دانشجویان زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه وکارشناسان پژوهشی گروهها طبق مفاد این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. در این آیین‌نامه، انجمن علمی- پژوهشی دانشجویان هر گروه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.
يکشنبه 30 تير 1392
 آئین نامه نگارش پایان نامه
این آئین نامه جهت آشنایی با نحوه نگارش پایان نامه های مقطع کارشناسی ویژه رشته های فقه و حقوق اسلامی،‌ حقوق و فلسفه و کلام اسلامی است.
شنبه 21 دى 1392
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه نگارش پایان نامه ویِژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی
این آیین نامه ویِژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی است.
شنبه 21 دى 1392
دانلود فایل پیوست