معاونت پژوهشی و فناوری - ليست كامل قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 پروپوزال (طرح پژوهشی)
پروپوزال
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ ارزیابی پرپوزال (طرح پژوهشی)
کاربرگ ارزیابی پرپوزال(طرح پژوهشی)
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ ارزیابی گزارش پیشرفت طرح پژوهشی
کاربرگ ارزیابی گزارش پیشرفت طرح پژوهشی
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی
کاربرگ ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقد
کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقد
سه شنبه 13 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ کرسی ترویجی مناظره
کاربرگ کرسی ترویجی مناظره
يکشنبه 18 شهريور 1397
دانلود فایل پیوست
 فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه ها
دانشجویان می توانند با پر کردن این فرم و ارائه آن به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی جهت استفاده از کتابخانه های مراکز علمی دیگر معرفی نامه دریافت نمایند.
چهارشنبه 21 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفه
این فرم جهت نگارش پلان پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ویِژه رشته های فقه و حقوق اسلامی، حقوق و فلسفه و کلام اسلامی است.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی
این فرم جهت نگارش پلان پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ویِژه رشته های معارف اسلامی و علوم تربیتی است.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم چکیده پایان نامه ها
این فرم به منظور ارائه چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی کلیه رشته ها به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی مورد استفاده قرار می گیرد.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم تمدید کار تحقیقی
این فرم جهت تمدید زمان نگارش پایان نامه های کلیه رشته های مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار می گیرد.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست خدمات اطلاع رسانی
این فرم برای دانشجویانی که می خواهند از خدمات اطلاع رسانی برای تدوین پایان نامه شان استفاده کنند کاربرد دارد.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 صفحه عنوان مقالات برگرفته از پایان نامه
صفحه عنوان مقالات برگرفته از پایان نامه
دوشنبه 3 شهريور 1393
دانلود فایل پیوست
 کاربرگ درخواست چاپ کتاب
کاربرگ درخواست چاپ کتاب
چهارشنبه 25 مهر 1397
دانلود فایل پیوست