معاونت پژوهشی و فناوری - ليست كامل قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 فرم مشخصات طرح پژوهشی
فرم مشخصات طرح پژوهشی
شنبه 13 آبان 1396
دانلود فایل پیوست
 فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه ها
دانشجویان می توانند با پر کردن این فرم و ارائه آن به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی جهت استفاده از کتابخانه های مراکز علمی دیگر معرفی نامه دریافت نمایند.
چهارشنبه 21 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفه
این فرم جهت نگارش پلان پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ویِژه رشته های فقه و حقوق اسلامی، حقوق و فلسفه و کلام اسلامی است.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی
این فرم جهت نگارش پلان پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ویِژه رشته های معارف اسلامی و علوم تربیتی است.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم چکیده پایان نامه ها
این فرم به منظور ارائه چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی کلیه رشته ها به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی مورد استفاده قرار می گیرد.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم بانک اطلاعاتی شماره 1
این فرم جهت تشکیل پرونده پژوهشی کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی است.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم تمدید کار تحقیقی
این فرم جهت تمدید زمان نگارش پایان نامه های کلیه رشته های مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار می گیرد.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست خدمات اطلاع رسانی
این فرم برای دانشجویانی که می خواهند از خدمات اطلاع رسانی برای تدوین پایان نامه شان استفاده کنند کاربرد دارد.
شنبه 27 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 صفحه عنوان مقالات برگرفته از پایان نامه
صفحه عنوان مقالات برگرفته از پایان نامه
دوشنبه 3 شهريور 1393
دانلود فایل پیوست