معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر مطالعات و تحقیقات علمی-کرسی های ترویجی

برگزاری کرسی های ترویجی


3- برگزاری کرسی عدم تمایز احکام اخلاقی و فقهی اسلام از حیث الزام

ارائه دهنده

 

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر صدیقه مهدوی کنی

دکتر محمود حکمت نیا

دکتر کبری پورعبدالله

95/12/1

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

2- برگزاری کرسی« چالش های حقوقی اعطای تابعیت به کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی »

ارائه دهنده

 

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکتر  عاطفه عباسی کلیمانی

دکتر کبری پورعبدالله

دکتر مهرشاد شبابی

دکتر رقیه سادات مومن

95/11/3

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

  1. برگزاری کرسی « نقد دیدگاه «اشتراک پدر و مادر در ولایت بر تربیت فرزندان»

ارائه دهنده

 

ناقد(ان)

مدیر جلسه

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

دکترکبری  پورعبدالله

حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی سعادت مصطفوی

حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله انصاری شیرازی

دکتر صدیقه مهدوی کنی

95/5/11

ترویجی­( عرضه و نقد دیدگاههای علمی)

 

 

19 ارديبهشت 1396