معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر نشر آثار علمی-نشریات تخصصی-دو فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده

معرفی دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) از جمله نشریات علمی ـ تخصصی  دفتر نشر متون علمی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران است که موفق به اخذ درجه علمی ـ ترویجی از کمیسیون علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری شده است.

این نشریه در سال 1375 با مدیر مسؤولی دکتر صدیقه مهدوی کنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت و در دوره اول انتشار خود تا 23 شماره به صورت ماه­نامه به درج مقاله در رشته­ های مختلف علوم انسانی پرداخت.

در دوره دوم به صورت فصلنامه از شماره 24 تا شماره 46؛ به طور تخصصی، مقالات رشته فقه و حقوق اسلامی را شامل شد و سپس با هدف اخذ مجوز علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، از شماره 47 به یکی از زیر مجموعه­ های رشته فقه و حقوق اسلامی یعنی «فقه و حقوق خانواده» اختصاص یافت. از شماره 47 نیز به منظور غنای هر چه بیشتر به صورت «دو فصلنامه» منتشر شد و سرانجام با تکمیل و تقویت هیأت تحریریه و غنا بخشیدن به مقالات در تاریخ 28 مهرماه 1389 از وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری، امتیاز علمی ـ ترویجی گرفت.

این نشریه با هدف گسترش تحقیقات و مطالعات میان رشته­ ای در حوزه مسائل خانواده با رویکرد اسلامی منتشر می­ شود و می کوشد زمینه مساعدی را برای عرضه مقالات اساتید و پژوهشگران به ویژه بانوان فراهم آورد.

کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 89/7/28 به دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده درجه علمی ـ ترویجی با شماره 89/3/11/68533 مجوز اعطا نموده است.

این نشریه طبق تفاهم‏نامه شماره 312/438 تاریخ 90/11/17 با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران منتشر می‏ شود. دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده در پایگاه‏ های زیر نمایه می‏ شود:

الف: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:                                          ISC:     www.isc.gov.ir

ب: نظام‏ نمایه ‏سازی مرکز منطقه‏ ای اطلاع‌ رسانی علوم و فناوری (ایران ژورنال):      www.ricest.ac.ir

ج: اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:                                                           www.sid.ir        

 

اولویتهای پژوهشی دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

1ـ مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

2ـ ساختارشناسی نظریه ها، تفکرات و جریان‌های حاکم بر نظام خانواده در اسلام و غرب

3ـ مطالعات انتقادی در حوزه فمنیسم و تأثیر آن در نظام حقوق خانواده  در غرب

4ـ بررسی مقایسه‌ای مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی با نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق افراد در خانواده

5ـ آسیب شناسی مسائل خانواده در نظام حقوقی اسلام و غرب

6ـ طرح و بررسی مقوله‌های کیفری نظام حقوقی خانواده با تکیه بر جرایم علیه اطفال، زنان و نظام خانواده

7ـ تبیین مفاهیم کاربردی نظام حقوق خانواده با رویکردی بر عملکرد محاکم و دادگاه ها

8ـ فلسفه حقوق و فقه با رویکردی به مسائل خانواده

9ـ نقد و پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به حقوق خانواده در اسلام

10ـ تعارض قوانین داخلی و بین المللی در دعاوی خانوادگی و ارائه راه حل‌ها

11ـ فقه اهل سنت و حقوق کشورهای اسلامی در زمینه مسائل خانواده

12ـ وضع کشورهای اسلامی یا مسلمان‌نشین و قوانین آن‌ها در حوزه خانواده

ارتباط با ما

نشانی:  تهران، شهرک قدس(غرب)، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران، حوزه معاونت پژوهشی و فن‌آوری، دفتر نشر متون علمی

تلفن:4-22094901            نمابر:22065437       

nashriat@isuw.ac.ir  :پست الکترونیک

24 ارديبهشت 1396