معاونت پژوهشی و فناوری

معرفی معاونت پژوهشی و فناوری

 

معاونت پژوهشی و فناوری به عنوان رکنی از ارکان اصلی دانشگاه برای پشتیبانی تحقیق و پژوهش، تسهیل فعالیت های پژوهشی اساتید و محققان و برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت‌ها جهت زمینه سازی تولید علم و تحقق مرجعیت علمی وظایف کلان زیر را برعهده دارد:

-         طراحی نقشه جامع و نظامنامه پژوهشی پردیس خواهران بر اساس اهداف کلان دانشگاه

-         تولید علم و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی

-         شناسائی و جذب بانوان پژوهشگر

-         نشر و ترویج مطالعات پژوهش محور در قالب تالیفات علمی همراه با فناوری نوین

-         بهبود مستمر کارایی و اثربخشی عملکرد حوزه

-         توسعه و غنی سازی عملکرد پژوهشی محققان پردیس خواهران

-         توسعه کالبدی و تسهیل دستیابی به منابع و امکانات پژوهشی

-         درصدد تولید علم و نظریه پردازی در عرصه علوم انسانی ـ اسلامی است که بتواند تربیت محققان و ارتقاء سطح علمی ـ پژوهشی اساتید و دانش آموختگان باشد.

 

این معاونت وظایف فوق را بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط اداره ها و دفاتر زیرمجموعه خود انجام می‌دهد:

الف : اداره کل پژوهش ؛ با هدف تقویت و رشد فعالیت‌های علمی و تحقیقی اساتید، محققان و دانشجویان با رویکرد اسلامی، جذب بانوان اساتید و پژوهشگر