معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر مطالعات و تحقیقات علمی-طرح های پژوهشی
 • نمايش صفحه شماره 1
 •                                                                  

  طرحهای پژوهشی مصوب

   

  ردیف

  عنوان

  مدیر

  ناظر

  همکاران

  تصویب طرح در شورای پژوهش

  تاریخ شروع طرح

  1

  ویژگیهای استاد اثربخش با تأکید بر ابعاد چهارگانه تربیت

  دکتر مریم برادران

  دکتر احمد سعیدی

  دکتر نیکو دیالمه

  خانم فاطمه صغری شفیعی

  96/11/28

  96/12/20

  2

  میزان تطابق قوانین و مقررات بالادستی کشور با خانواده محوری موجود در سیاست‌های کلی خانواده

  دکتر مریم سادات محقق

  دکتر محسن اسماعیلی

  فاطمه اقدسی

  مژگان منفرد

  سید عبدالحسین موسوی رکنی

  احمد یعقوبی

  96/11/28

  96/12/1

  3

  کتابخانه ملاصدرادر نگارش کتاب مفاتیح الغیب

  دکتر نسرین سراجی پور

  دکتر نجفقلی حبیبی

  -

  95/5/16

  95/8/1

  4

  نگاهی حکمی بر انسان قرآنی بر مبنای حکمت صدرایی

  دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی

  دکتر محمد سعیدی مهر

  منا فریدی

  94/1/22

  94/9/1

   

  1 2
  18 شهريور 1397