دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران- در راستای ارتقاء توان علمی و پژوهشی دانشجویان به فعالیت می پردازد. این دفتر در دو بخش امور اجرایی تدوین پایان نامه های دانشجویی و تشکیل و اداره انجمن های علمی دانشجویی فعالیت می کند.

1- امور اجرایی تدوین پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی

در این بخش کلیه امور اجرایی مربوط به تدوین پایان نامه های دانشجویی رشته های فقه و حقوق اسلامی، حقوق، فلسفه و کلام اسلامی و معارف اسلامی و علوم تربیتی در مقطع کارشناسی در این دفتر انجام می گیرد که عبارتند از: تشکیل پرونده پژوهشی دانشجویان، انتخاب دانشجویان واجد شرایط اخذ پایان نامه، ارائه موضوع پایان نامه به دانشجویان پس از انجام مراحلی چون اخذ موضوعات از دانشجویان و رسیدگی در کمیته رسالات توسط اساتید مبرز و کارشناسان پژوهشی، معرفی اساتید راهنما و مشاور به دانشجویان و پیگیری مستمر روند کار دانشجویان در طول تالیف پایان نامه، بررسی مقالات قبل از اخذ پایان نامه و مقالات برگرفته از پایان نامه و ارزیابی آنها، معرفی کارشناسان پژوهشی به دانشجویان جهت هدایت بهتر آنها در نگارش پایان نامه، محاسبه نمرات پایان نامه، ارسال نمرات به اداره آموزش، تشکیل جلسات دفاعیه پایان نامه های برتر.

2-تشکیل و اداره انجمن های علمی دانشجویی

در بخش انجمن های علمی دانشجویی که درصدد تقویت بنیه علمی و پژوهشی دانشجویان است، تشکیل کارگاه ها و نشست‌های علمی، برگزاری بازدید های علمی، هدایت دانشجویان در جهت تهیه نشریه های علمی دانشجویی ، بولتن ها و بروشورها و..... و انجام اقدامات لازم در جهت چاپ و تکثیر نشریه های علمی دانشجویی و همکاری با دانشجویان در برگزاری برنامه­ های کمک آموزشی از جمله فعالیتهای این دفتر به شمار می ­آید.                                                                                        

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 لیست پایان نامه ها
 تکمیل فرم دو ماهانه پایان نامه