معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر مطالعات و تحقیقات علمی-درسنامه ها
 • نمايش صفحه شماره 2
 •  
   

                                                          درسنامه های مصوب

  ردیف

  عنوان

  مدیر(ان)

  ناظر

  همکاران

  نوع پژوهش

  تصویب طرح در شورای پژوهش

  تاریخ شروع طرح

  1

  درسنامه حقوق خانواده تطبیقی دکتر فریده شکری   دکتر لیلا سادات اسدی بنیادی و کاربردی 88/12/4 89/1/15
   

   

   

  1 2
  18 شهريور 1397