معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر مطالعات و تحقیقات علمی-درسنامه ها
 • نمايش صفحه شماره 1
 •                                                  درسنامه های خاتمه یافته

  ردیف

  عنوان

  مدیر

  ناظر

  همکاران

  نوع پژوهش

  تصویب طرح در شورای پژوهش

  تاریخ شروع طرح

  تاریخ خاتمه طرح

  دستاورد طرح

  1 مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب دکتر فائزه عظیم زاده دکتر  ابوالقاسم نقیبی عاطفه ذبیحی کاربردی 91/10/20 91/9/1 بهمن 1393 درسنامه
  2 فقه خانواده

  دکتر  پور عبدالله 

  دکتر حق خواه

  دکتر قدرت الله انصاری عاطفه آقاجانی بنیادی 91/2/9 91/6/1 بهمن 1393 درسنامه
  3 نحو با رویکرد معناگرایی(نحو1) دکتر  فاطمه ملایم دکتر عبد الرسول کشفی --- کاربردی 91/10/20 91/9/1 بهمن 1393 درسنامه

  4

  رویکردهای مطرح در تعلیم و تربیت اسلامی

  دکتر نرگس سجادیه

  دکتر علیرضا صادق ­زاده

  ---

  کاربردی

  88/11/12

  89/1/15

  92/6/1

  درسنامه

  5

  آیین دادرسی مدنی

  ویژه دعاوی  خانوادگی

  دکتر لیلا سادات اسدی

  ---

  دکتر  فریده شکری

  کاربردی

  88/11/27

  89/1/15

  90/12/20

  درسنامه

  6

  حقوق کیفری خانواده

  دکتر لیلا سادات اسدی

  ---

  ---

  کاربردی

  87/12/3

  88/7/1

  89/10/18

  درسنامه

  7

  فقه مقدماتی

  فاطمه کاظمپور

  فریبا افضلی

  ---

  ---

  کاربردی

  87/12/3

  87/10/1

  89/10/21

  درسنامه

  1 2
  18 شهريور 1397