معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر مطالعات و تحقیقات علمی-همایش ها و جشنواره ها
 • نمايش صفحه شماره 1
 • همایش های علمی و تخصصی

  جشنواره های پژوهش برتر

   

  برگزیدگان هجدهمین جشنواره پژوهش برتر

  ردیف

  برگزیدگان

  مقطع و رشته تحصیلی

  سطح

  1

  دکتر کبری پور عبدالله

  دکتری فقه و اصول

  عضو هیات علمی

   

  برگزیدگان هفدهمین جشنواره پژوهش برتر

  ردیف

  برگزیدگان

  مقطع و رشته تحصیلی

  سطح

  1

  دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی

  دکتری فلسفه تطبیقی

  عضو هیات علمی

  2

  عاطفه ذبیحی بیدگلی

  کارشناسی ارشد حقوق خانواده

  دانش آموخته

  3

  انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق

  کارشناسی

  انجمن علمی دانشجویی

   

   برگزیدگان شانزدهمین جشنواره پژوهش برتر

  برگزیدگان مقطع دکتری

  ردیف

  نوع اثر

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  کتاب

  دکتر فاطمه صادق زاده

   

  فلسفه و کلام اسلامی

  ایمان و شناخت عقلانی

  2

  کتاب

  دکتررضاعلی نوروزی

  منیره عابدی درچه،

  طاهره رجبی

  فلسفه تعلیم و تربیت

  بازی های آموزشی برای کلاس
   ریاضی(1 و2)

  3

  پایان نامه

   

   

  دکتر منیر حق خواه

   

   

   

   

  فقه و حقوق

   

  ملاکات احکام معاملات در فقه امامیه(مبانی اصولی و کاربرد اصطلاحات مرتبط)

  4

   

  مقاله

  تصرفات فضولی ولی قهری در
   اموال مولی علیه

  5

  مقاله

  دکتر امید آهنچی

  فلسفه

  علامه طباطبایی حکیم متأله یا تفکیکی سترگ

  6

   

  مقاله

  دکتر پرویز عامری

  هاجر یاسینی نیا

  حقوق خصوصی

  نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی نفی نسب

  7

  مقاله

  دکتر فریبرز باقری

  روانشناسی بالینی

  مفهوم شناسی و کارکردهای هنجار

   

  8

  درسنامه

  دکتر فاطمه ملایم

  زبان و دبیات عرب

  تحول با رویکرد معناگرایی

   

  برگزیدگان مقطع دانشجوی دکتری

  ردیف

  نوع اثر

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  طرح پژوهشی

  عاتکه قاسم زاده

   

  فقه وحقوق

  وضعیت اشتغال زنان و آسیب­های خانواده(طرح پژوهشی)

   

  2

  مقاله

  منیر تجلی

  مدیریت آموزشی

  الگوی شایستگی مدیران دانشگاهی(مطالعه موردی دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران)

  3

  مقاله

  محمدرضا اصغری شورستانی

  سمیرا جلیلی جلال

   

  حقوق

   

  سبک زندگی اسلامی در
  نظام خانواده
  (مطالعه موردی حقوق و تکالیف زوجین)

   

  4

  مقاله

  هما رنجبر

  دکتر داوود حسینی

  دکتر اسدالله فلاحی

  فلسفه

  تاملی دوباره در باب برهان صدیقین

  سینوی در نجات

  5

  مقاله

  صدیقه حاتمی

   

  فقه

  تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در
  پیدایش خیار فسخ نکاح

  6

  مقاله

  معصومه حاجی عموشا

   

  زبان و ادبیات عرب

  کاربرد اسلوب طنز در سروده های
  نسیم شمال و ابراهیم طوقان

   

   

  برگزیدگان مقطع کارشناسی ارشد

  ردیف

  نوع اثر

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  طرح پژوهشی

  علیمه جمالزاده

   

  فقه و حقوق

  وضعیت طلاق در کشور

   

  2

  مقاله

  علیمه جمال زاده

  دکتر صدیقه مهدوی

  تنظیم جمعیت در فقه شیعه و اثر
  آن بر پیشرفت فرهنگی

   

  3

  کتاب

  فاطمه ابراهیمی ورکیانی

  حقوق

  حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون

  4

  پایان نامه

  ندا کریمیان

   

  مدیریت آموزشی

  شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در
  سازمانهای آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی

  5

  مقاله

  شناسایی عوامل اعتماد سازی درون
  سازمانی از منظر آموزه های اسلامی

  6

  پایان نامه

  فاطمه صالحی نژاد

   

  حقوق خانواده

  حق کودک بر بودن با والدین و
  خویشاوندان در نظام حقوقی ایران

   

  7

  پایان نامه

  زهره رحیم زاده

   

  فقه و حقوق خصوصی

   

  محدوده اذن گرفتن زوجه از زوج در مذاهب پنجگانه

  8

  پایان نامه

  فاطمه سادات هاشمی

  فلسفه

  تاثیر کانت بر نظریه عدالت جان رالز

  9

  پایان نامه

   

  پیوند سفری

   

  زبان و ادبیات عربی

   

  شرح و تبیین اعجب العجب زمخشری بر شرح لامیه العرب شنفزی

  10

  مقالات

  مرضیه شفیع زاده

   

  علوم قرآن و
  حدیث

   

  معنا شناسی"کلمه"در قرآن کریم با تاکیدبر روابط همنشینی و جانشینی

   

  11

  مقالات

  محمد صادقی

   اصغر افتخاری

  حقوق خصوصی

  بررسی قاعده حفظ نظام و ابعاد آن در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی

   

  برگزیدگان مقطع دانشجوی کارشناسی ارشد

  ردیف

  نوع اثر

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  مقاله

   

  فاطمه محمدقلی ها

  صدیقه مهدوی کنی

   

  حقوق خانواده

  روش شناسی تأصیل اصول حاکم بر خانواده با تکیه بر روش «اکتشاف» شهید صدر

   

  برگزیدگان مقطع کارشناسی

  ردیف

  نوع اثر

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  پایان نامه

  محدثه سادات حسینی

   زهرا سادات نیری پور

  علوم تربیتی

  رابطه سبک­های رهبری مدیران با هوش سازمانی در دبیرستانهای منطقه2تهران

  2

  پایان نامه

  فاطمه زاهدی وفا

  فاطمه جمشیدنیا

  حقوق

  مبانی حقوقی تحریم های اعمال  شده  علیه ایران از سال 2007

  3

  پایان نامه

  زهره مشهدی

  منصوره سادات میرباقری

  حقوق

  بررسی فقهی حقوقی اهدای اعضا توسط محکومان به قصاص و اعدام

  4

  پایان نامه

  لیلا محسنی رجایی

   هدیه امید زمانی

  فلسفه

  جایگاه وجود شناختی عشق در قوس صعود و نزول از نظر سهروردی و افلوطین

  5

  مقاله

  سعیده هوشمند

  حقوق

  سیر تطور تاریخی شکل گیری حقوق مالی و اقتصادی زنان قبل و بعد از ظهور اسلام

  6

  مقاله

  لیلا محسنی رجایی

  فلسفه

  جایگاه وجود شناخت عشق در قوس صعود و نزول از نظر سهروردی و افلوطین

  7

  مقاله

  رضوانه حاجی سلطانی

  علوم تربیتی

  رابطه سبک تصمیم گیری مدیر با خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی منطقه ۱۷ شهر تهران ۱۳۹۳-۱۳۹۲

  8

  مقاله

  فاطمه شمس

  فقه و حقوق

  کاربردهای حقوقی و اخلاقی قاعده حرمت اعانت بر اثم

   

   برگزیدگان پانزدهمین جشنواره پژوهش برتر

   
   
  برگزیدگان مقطع دکتری
   

  ردیف

  نوع اثر

  رتبه

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  ویژه کتاب

  1

  دکتر فاطمه زیبا کلام

  فلسفه علوم  تربیتی

  مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران

  2

  ویژه کتاب

  2

  دکتر محمد رضا شرفی

  فلسفه تعلیم و تربیت

  تربیت خانواده در سیره نبوی

  3

  ویژه کتاب

  1

  دکتر مریم کیانی فرید

  فلسفه و کلام اسلامی

  کلام شیعه کلام معتزله

  4

   

  پایان نامه

   

  1

  دکتر فاطمه وجدانی

  فلسفه تعلیم و تربیت

  تحلیل مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از منظر علامه طباطبایی و ارائه الگویی نظری برای کاهش شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی

  5

  پایان نامه

  1

  دکتر نسرین سراجی پور

  فلسفه تطبیقی

  جاودانگی از نظر غزالی و سویین برن

  6

   

  پایان نامه

   

  2

  دکتر سعیده سادات شهیدی

  فلسفه

  شناخت مفاهیم اوصاف اللهی در فلسفه ابن سینا

  مقاله

  1

  دکتر سعیده سادات شهیدی

  فلسفه

  عینیت مفهومی اوصاف الهی در فلسفه ابن سینا

  7

  پایان نامه

  1

  دکتر اعظم غیاثی

  فقه و حقوق

  تاثیر زمان و مکان بر حقوق و تکالیف زوجین

  مقاله

  2

  دکتر اعظم غیاثی

  فقه و حقوق

  بررسی مستندات حق حبس در نکاح و تأثیر مقتضیات زمان برآن

  8

  مقاله

  1

  دکترعباس میر شکاری

  حقوق خصوصی

  تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره امتیاز نفقه زن

  9

  مقاله

  1

  زهره کاظمی

  فقه و حقوق

  نظریه رخصت های شرعی و کاربردآن در حقوق خانواده

  10

  مقاله

  1

   

  دکتر صدیقه مهدوی

   

   

  علوم قرآنی

  روش معنا شناسی در پژوهش های قرآنی

  11

  مقاله

  2

  دکتر عباس مصلایی پور

  علوم قرآنی

  الگوی سیاست گذاری فرهنگی در قرآن کریم(مطالعه موردی داستان حضرت موسی(ع)

   
  برگزیدگان مقطع دانشجوی دکتری
   

  ردیف

  نوع اثر

  رتبه

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  ویژه کتاب

  1

  زینب فلاح تفتی

   

  حقوق خصوصی

  بررسی حقوقی سهام عدالت

  2

  ویژه کتاب

  1

  مروه دولت آبادی

  فلسفه

  سبک زندگی توحیدی تنها راه آرامش در زندگی

  3

  مقاله

  1

  زینب عسگریان

  فلسفه

  تأثیر آموزه صبر بر ایجاد سلامت روان

   
   
  برگزیدگان مقطع کارشناسی ارشد
   

  ردیف

  نوع اثر

  رتبه

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  ویژه کتاب

  1

  منصوره صالحی

  مدیریت آموزشی

  شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط های آموزشی

  2

  ویژه کتاب

  1

  اکرم محمدی آرانی

  حقوق خانواده

  نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده

  3

  پایان نامه

  1

  منیر تجلی

  مدیریت آموزشی

  مولفه های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی با تاکید بر آموزه های اسلام

  4

  پایان نامه

  1

  سمانه جیل ساز

  حقوق خانواده

  بررسی فقهی حقوقی نشوز زوج

  5

  پایان نامه

  2

  مریم نانکلی

  حقوق خانواده

  توافق میان قاضی و بزهکار در جرایم خانوادگی

  6

  پایان نامه

   

  1

  انسیه نور احمدی

  فقه و حقوق اسلامی

  بررسی احکام جنین آزمایشگاهی بدون صاحب

  مقالات

  1

  بررسی شروط علم و جزم در دادخواست قابل رسیدگی در دادگاه

  7

  مقالات

  1

  سارا طوسیان

  مدیریت آموزشی

  کارکردهای پرسش از منظر قرآن و نقش آن در تربیت

  8

  مقالات

  1

  زهرا میرزازاده

  حقوق خانواده

  نسبت خانواده با دو حوزه عمومی و خصوصی با رویکردی به کارکردهای خانواده و مفهوم حریم خصوصی

   

  برگزیدگان مقطع دانشجوی کارشناسی ارشد

  ردیف

  نوع اثر

  رتبه

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  مقاله

  1

   

  زهرا اصل فلاح

  حقوق خانواده

  بررسی تطبیقی قاچاق زنان در اسناد داخلی و بین الملل

  2

  اثر الکترونیکی

  1

  عفاف و حجاب

   

  3

  مقاله

  1

  مریم نوراللهی

  مدیریت دولتی

  بررسی چالشهای پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها در سازمانهای دولتی

   

  برگزیدگان مقطع کارشناسی

  ردیف

  نوع اثر

  رتبه

  نام و نام خانواگی

  رشته تحصیلی

  عنوان اثر

  1

  پایان نامه

  1

   

  فاطمه امام جمعه

  زهرا میرزاعلی

   

  علوم تربیتی

  موضوع بررسی رابطه انسجام خانواده با سخت‌کوشی در فرزندان

  2

  پایان نامه

  1

  فرزانه زینلی

  معصومه بنفشه

  فقه و حقوق

  سیاست نظام اسلامی در تحدید و تکثیر جمعیت با تکیه بر آرای فقها

  3

  پایان نامه

  1

  فاطمه چاقری

  بنفشه صابرفرد

  فقه و حقوق

  آیات الاحکام حقوق غیر مالی خویشاوند

  4

  پایان نامه

  1

  محدثه ایمانی

  منیره ایمانی

  فلسفه

  تحلیل تاریخی نظریه فیض و صدور در فلسفه اسلامی

  5

  مقاله

  1

  زهرا سادات موسوی

  علوم تربیتی

  تفاوت معنای زندگی­انسان از منظر اسلام­و روانشناسی

  6

  مقاله

  1

  مهسا تدین

  حقوق

  شناسایی و اجرای آرای­داوری­تجاری­بین­الملل

  7

  مقاله

  1

  زهرا عباسی

  حقوق

  بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان

  8

  مقاله

  1

  نصیبه قدسی فر

  فلسفه

  نگاهی به معجزه به عنوان طریقی در اثبات نبوت

   
   
  1 2
  18 شهريور 1397