معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر نشر آثار علمی-نشر کتاب-آثار در دست تدوین

 

در دست تدوین

ردیف

عنوان کتاب

نام مولف/مولفان

1

تجدید چاپ به همراه بازنگری فقه مقدماتی

فاطمه کاظم پور فرد/زهرا اصل فلاح/فریبا افضلی قادی

2

النحو الوظیفی 4 جلدی

دکتر فاطمه ملایم

3

بررسی نظام ولایت تکوینی در قرآن کریم با تاکید بر تفاسیر فریقین

دکتر طاهره محسنی

4

ترجمه و شرح دایره المعارف ادیان جلد 3-9

زیر نظر دکتر مژگان سخایی

 

 

 

19 ارديبهشت 1396