معاونت پژوهشی و فناوری - کتابخانه و اسناد علمی

تاریخچه کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران

کتابخانـه های دانشگاهی به عنوان بخش لاینفک ساختار دانشگـاه هستند که گردآوری منابع و سازمانـدهی آنها و ارائه خدمات و سرویس دهی به مراجعین وپاسخگویی به نیازهای آموزشی ،پژوهشی دانشگاه را برعهده دارند .در سال 1369 هم زمان باتاسیس دانشگاه کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران با تعداد 500 جلد کتاب فارسی ولاتین درفضای محدود فعالیت خود را آغاز نمود و درسال 1381 به ساختمان فعلی منتقل گردید و در حال حاضر با تعداد بیش از 85250 جلد منابع علمی به فعالیت خود ادامه می دهد .

مجموعه بخشهای مختلف کتابخانه و مرکز اسناد با رویکرد توسعه فرهنگ اسلامی زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری اداره می شود .

کتابخانه و مرکز اسناد رفع نیازمندیهای علمی مراجعین را از اهداف اصلی و اساسی خود دانسته و امید دارد پژوهشگران، اساتید و دانشجـویان با فراغ بال و اطمینان خاطر به دستیابی داده های علمی به فعالیت هـای آموزشـی پژوهشی ادامه دهند و زمینه رشـد و سربلندی ایران اسلامی را فراهم سازند، در این راستا کلیه پرسنل وکادرکتابخانه تمامی سعی وتلاش خود را بکار می گیرند، تا کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران در جایگاهی متناسب با نام افتخار آمیز خود قرار گیرد

معرفی بخشهای مختلف کتابخانه

بخش سفارش و تامین منابع علمی

از آنجا که تحقیق و پژوهش رسالت هردانشگاه است و کتابخانه نیز ابزار تحقیق، هیچ دانشگاهی بدون داشتن کتابخانه ای غنی نمی تواند رسالت خود را انجام دهد. بنابراین گزینش ،انتخاب وگردآوری منابع اعم از کتاب و نشریه با همیاری همکاران در این بخش صورت می گیرد. این امر ازطریق نیازسنجی از گروههای آموزشی، دانشجویان و پژوهشگران از طریق مراجعه به نمایشگاههای بین المللی،قرآن کریم،وزارت علوم و یا نمایشگاههای تخصصی،مراکز وموسسات علمی- فرهنگی باتوجه به نیاز همیشگی به اطلاعات ومنابع روزآمدانجام می شود.

برنامه ریزی در مورد تخصیص بودجه تامین منابع اطلاعاتی ، نیازسنجی، تهیه فهرست منابع چاپ جدید جهت انتخاب و یاجهت ارسال به دفاترگروههای آموزشی، دریافت و دسته بندی آنها، در نهایت تهیه و تامین منابع مورد نیاز اعم ازکتاب، نشریات مکتوب و الکترونیکی، مبادله منابع علمی با مراکز مختلف از وظایف این بخش است.

بخش خدمات فنی فهرست نویسی

هدف هر کتابخانه از گردآوری منابع ،سازمان دهی و در نهایت ارائه خدمات به مراجعین و کاربران است .    بر این اسـاس بخش خدمات فنی عهـده دار این مسئولیت می باشد. فهرست نویسی روشی مبتنـی بر اصول سرعت، صحت، سهولت دسترسی آسان به مجموعه کتابخانه می باشد که در فرآیند ذیل انجام می گردد:

آماده سازی اولیه منابع، ورود اطلاعات کتابشناختی به کامپیوتر، شماره ثبت و نسخه یابی

فهرست توصیفی : مشخصات ظاهری کتاب ، فهرست تحلیلی : موضوع یابی بر اساس قواعد و استانـداردهای بین المللـی با استفاده از سایت کتابخانه ملـی، اینترنت، ... و آماده سازی نهایی، چاپ و نشر تازه های منابع کتابخانه و مرکز اسناد، کلیه کتب فارسی، عربی، لاتین در این بخش فهرست نویسی می شود.

آیین نامه مربوط به سازماندهی کتب در بخش فهرست نویسی

1 – تحویل کتب خریداری شده و اهدایی و صحافی از بخش خرید

2- آماده سازی اولیه کتب تحویل گرفته شده شامل:

ممهور کردن کتب به مهر ثبت در صفحه عنوان

ممهور کردن کتاب به مهر کتابخانه در سه طرف کتاب و صفحه ی عنوان و در فضای خالی آخرین صفحه متن کتاب

ممهور کردن کتب اهدایی به مهر اهدایی در صفحه آغازین کتاب

نصب برگه ی یادآوری داخل جلد پشت کتاب

ممهور کردن جیب کتاب به مهر ثبت و نصب آن داخل جلد پشت کتب مرجع

3 – وارد نمودن شماره ثبت کتاب داخل  مهر شماره ثبت  (مربوط به بخش خرید)

4 – جستجوی کتب خریداری شده و اهدایی در پایگاه کتابخانه و طبقه بندی آنها در دو بخش: الف- نسخه 2 (نسخه تکراری) ،  ب- کتب جدید (مربوط به بخش خرید)

5 – ورود اطلاعات کتابشناختی کتب تکراری (نسخه 2) و جدید شامل ] عنوان، شرح پدیدآور،مشخصات ظاهری،مندرجات،نسخه، جلد،شماره ثبت[ (مربوط به بخش خرید)

6 – جستجو، بازیابی و ذخیره اطلاعات کتابشناختی از منابع الکترونیکی (اینترنت، لوح فشرده کتابشناسی ملی)

7 – فهرست توصیفی و تحلیلی منابع بر اساس استانداردهای جاری ]کلیه مشخصات در فیلدهای نرم افزار مربوطه تکمیل شوند[

8 – تهیه و نصب شناسه کتابها (Lableعطف) بر اساس رده بندی کنگره (LC)

9 - تهیه بارکد الکترونیکی کتابها و نصب آنها بر کلیه کتابها

10- تهیه فهرست برگه های کتب شامل فهرست برگه مادر، پدیدآور، عنوان، موضوع

11 – تهیه کارت جیب کتاب برای کتب مرجع و قراردادن کارتها داخل جیب کتاب

12 – آماده سازی نهایی کتب فهرست شده شامل:

وارد نمودن شماره نسخه کتاب در صفحه عنوان برای کلیه کتب فهرست شده و برای کتب مرجع،همچنین وارد نمودن شماره ثبت و شماره نسخه بر روی جیب کتاب

نصب سلفون بر روی شناسه کتابها (Lableعطف) و (Lable بارکد)

13 – جداسازی فهرست برگه های مادر، شلف نویسی و برگه آرایی آنها

14 - تهیه لیست از کتب فهرست شده و تحویل آن به بخش مربوطه

خدمات فنی- مهندسی

- پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود در کتابخانه

- تعمیر ، رفع نقص، نگهداری و درخواست سیستم های مورد نیاز

- سرکشی دوره ای به سیستم ها

- آموزش کاربران و اصلاح پایگاه

- مسئولیت بخش پرتال کتابخانه از وظایف کارشناس این بخش می باشد

- بخش مخزن

از پرمراجعه ترین بخشهای کتابخانه محسوب می شود. میز امانت کتابدار نیز در این بخش قرار دارد.

برای بهره مند شدن از خدمات امانت، استفاده کنندگان می بایست به عضویت کتابخانه درآیند .

منابع این بخش به زبانهای فارسی، عربی ولاتین جهت امانت واستفاده متقاضیـان سازماندهی و قفسه چینی شده است. سیستم امانت بصورت کامپیوتری است.جهت استفاده بهینه از امکانات موجود این بخش استقـرار کامپیوترهای سرچ، همچنین برگه دانهای متعدد(مولف،عنوان ، موضوع) نیز به بازیابی منابع متقاضیان کمک شایانی می کند .

پاسخگویی به مراجعین ،صدورکارت عضویت، بازیابی منابع ، امانت و تحویل، تمـدید کتاب، قفسه چینـی از وظایف متصدیان این بخش است. میزهای مطالعه جهت سهولت در امر دستیابی به منابع مورد نیاز مراجعین در این بخش تعبیه شده است

منابع این بخش در زمینه های همسو با رشته های تحصیلی و همچنین میان رشته ای از قبیل :فقه و اصول، فلسفه وکلام، اصول عقاید ومعارف اسلامی، ادیان و عرفان، زبان و ادبیات عرب، ادبیات فارسی، حقوق و علوم سیاسی،روابط بین الملل، علوم قرآن ، حدیث ، تفسیر، تاریخ (اعم از تاریخ اسلام، ایران، تمدن و جهان) علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و سایر موضوعات علوم اسلامی - انسانی می باشد .

کارشناسـان پژوهشی معتقدند برای پویایی و تحرک کتابخانه، سیستم باز زمینه را برای بروز تحـولات علمی همـوار می کند بر این اساس کتابخانه دانشگاه امام صـادق (ع) پردیس خواهران با تاکید مسئولین به روش سیستم باز اداره می شود.

 

آئین نامه اجرایی و انضباطی کتابخانه

- خودداری از آوردن هر گونه وسایل شخصی اعم از کیف، چادر ،نایلکس و هر گونه خوراکی

- ثبت عنوان و نویسنده کتاب در لیست در صورت استفاده از کتب شخصی.

- ثبت مشخصات فردی در دفتر مخصوص هنگام ورود به کتابخانه

- رعایت نظم ، آرامش و سکوت در سالن کتابخانه

- عدم استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه

- خودداری از ترجمه ، زیرنویس و حاشیه نویسی منابع (این امر اشکال شرعی دارد)

- خودداری از انتقال کتب مخزن به مرجع و یا بالعکس

- خودداری از مراجعه مکرر به متصدیان مخزن کتابخانه جهت امانت و تحویل کتاب

- خودداری از تجمع مقابل میز مخزن در فاصله ظهر یا ساعت خارج از امانت کتاب

- جهت استفاده از بخش امانت عضویت در کتابخانه الزامی است .

- جهت امانت ،دریافت، تحویل وتمدیدکتب، متقاضی می بایست شخصاً به کتابدار مراجعه نماید.

- به هیچ وجه مراجعه کنندگان نمی توانند ازکارت عضویت دیگران استفاده نماینـد.

- در صورت تاخیر در بازگشت کتب امانـی به ازای هر شب مبلغ 500 ریـال جریمه نقدی و در صورت تکرار این عمل مبلغ بصورت تصاعدی بالا رفته و کتابخانه تا دو برابر مدت تاخیر از دادن کتاب معذور می باشد.

- حفظ و نگهداری کتاب پس از امانت به عهده فرد امانت گیرنده می باشد و اگر کتاب در هر مکانی و با هر شرایطی رها شده باشد و به کتابخانه عودت داده شـود ، سبب محـرومیت فـرد امـانت گیـرنده به مـدت دو مـاه از خـدمات کتابخانه می گردد .

- در صـورت گم شدن یا آسیب دیدن کتاب ، امانت گیرنده مـوظف است قبل از تهیه کتاب و یا پرداخت مبلغ خـرید کتاب دلایل و چگونگـی عملکرد خـود را خطاب به مدیر کتابخانه مکتوب نماید.

- اگربا وجود اخطارکتابخانه درمورد برگرداندن کتاب،تاخیر رخ دهد بناچارکارت عضویت امانت گیرنده باطل و طبق مقررات اقدام می گردد.

-در صورت رها نمودن کتاب در محوطه ، خوابگاه و ... فرد خاطی به مدت 2 ماه از امانت کتاب محروم می گردد

- ساعات سرویس دهی کتابخانه 15/8 الی 45/11 صبح و 13 الی 45/15 می باشد .

- در صـورت مفقود شدن کارت امانت، مـی بایست مبلغ 50000 ریال بابت صـدور کارت مجدد توسط عضـو پرداخت گردد.

- مراجعه کنندگان جهت امانت کتب مرجع فقط بایدبه متصدی مرجع مراجعه نمایند و از مراجعه به مخزن خودداری نمایند .

تبصره :

الف .اخلال در نظم کتابخانه ، آسیب رساندن به تجهیـزات و منابع پس از تذکر (شفاهی یا کتبی) در نهایت منجر به محـرومیت و پرداخت جریمه نقدی می گردد .

ب .کتابهایی که تحت عنوان منبع درسی معرفی میگردد،(بنابرقوانین ومقررات آن مقطع زمانی)نحوه امانت آنها متفاوت می باشد

ج. در زمان بـرگزاری کنکور ارشد و امتحـانات داخلی دانشگاه (بنا بر قـوانین ومقررات آن مقطع زمانی) نحوه امـانت کتب متفاوت می باشد و به هیچ وجه تمدید نمی گردد .

- بخش مرجع

امروزه ضرورت استفـاده از منابع مرجع در پژوهشهای علمـی بر هیچ پژوهشگـری پوشیده نیست . لذا بخش شامل فرهنگها، دائره المعارفها، واژه نامه ها، معاجم، اطلسها، سرگذشت نامه ها، کتابشناسی ها و کلیات و ... به زبانهای فارسی، عربی و لاتین امر خطیر سرویس دهـی به مـراجعین (اعم ازاستاد، پژوهشگر، دانشجو) را بعهده دارد . استفاده از کلیه منابع مذکور در محل امکان پذیر می باشد، به همین دلیل میزهای مطالعه در محل مرجع جهت استفاده مراجعین تعبیه شده است. با توجه به نیاز مبرم مراجعین به منابع مرجع ، کپی برداری و تکثیر آنها امکان پذیر است.

بخش آرشیو نشریات

نشریات ادواری و جاری به تعداد بیش از 250 عنوان (اکثراً علمی پژوهشی ) هستند) بصورت آبونمان و یا تک جلدی تهیه و در این بخش سازماندهی و به روز رسانی می شود.

نشریات علمی- تخصصی به زبانهای فارسی، عربی، لاتین در این بخش جهت استفاده مراجعین بصورت صحافی نگهداری می شود.

اکثرمولفین پایان نامه ها ویا تحقیقات دانشجویی از این نشریات جهت تدوین پایان نامه یا تحقیقات استفاده می کنند .

نیازسنجی منابع علمی (نشریات) آماده سازی نشریات- صحافی نشریات- نمایه سازی مقالات- پاسخگویی و بازیابی منابع جهت متقاضیـان ثبت و ضبط نشریات برقـراری و تمـدید آبونمان و تهیه لیست عناوین نشریات علمی- تخصصی بصورت الفبایی و موضوعی از وظایف متصدی این بخش می باشد .

پیرو آئین نامه مصوب شورای کتابخانه کلیه منابع این بخش در محل قابل استفاده است.

بخش مرکز اسناد

اسناد و مدارک علمی، پایان نامه ها و تحقیقات دانشجویی و مجلدات قدیمی نشریات در این بخش گردآوری و پس از سازماندهی و نمایه سازی و چکیده نویسی جهت استفاده مراجعین نگهداری می شود.

کلیه منابع این بخش در پایگاههای سرچ کتابخانه قابل بازیابی و طبق آئین نامه مصوب فقط در محل قابل استفاده است. چکیده منابع و مآخذ جهت ارائه در سایت در این مرکز آغاز شده است.

آئین نامه مرکز اسناد

1-به همراه نداشتن وسایل شخصی بویژه تلفن همراه

2-رعایت نظم و آرامش در سالن مرکز اسناد

3- عدم خروج منابع از مرکز اسناد

تبصره بند3: در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از عکسبرداری و فیلمبرداری با فرد خاطی برخورد قانونی میشود

4- عدم امکان تکثیر و کپی برداری از منابع مرکز اسناد طبق مصوبه شورای کتابخانه

5- امانت منابع مرکز اسناد در محل

- بخش دیداری شنیداری

این بخش شامل نـوارهای کاست به تعـداد 10000 حلقه و فیلمهای علمی- آموزشی 1250 حلقه به زبانهای فارسـی، عربی و لاتین است.

تامین و تعمیر تجهیزات دیداری- شنیداری کلیه دوایر دانشگاه ، ضبط و فیلمبرداری مراسم ، کلاسهای درس، ثبت و ضبط، تکثیر، تبدیل، امانت نوارهای علمی و فیلمهای ویدئویی و اماده سازی آنها جزو وظایف متصدی این بخش است .

آیین نامه و شرایط عضویت و امانت در نوارخانه

 1. جهت امانت نوار کاست عضویت در نوارخانه الزامی است.
 2. فقط به دارنده کارت عضویت نوار امانت داده می شود.

شرایط عضویت در نوارخانه :

 1. ارائه 2 قطعه عکس
 2. تکمیل فرم عضویت نوارخانه
 3. پرداخت حق عضویت چهارساله به متصدی مربوطه
 4. دریافت فیش پرداختی توسط متقاضی
 5. دریافت کارت عضویت پس از حداکثر 10 روز

شرایط امانت :

 1. ارائه کارت عضویت در هنگام امانت نوار کاست
 2. مراجعه حضوری جهت امانت، تحویل و دریافت نوار کاست
 3. تعداد امانت نوار 5 حلقه نوار در هر نوبت
 4. امانت هر حلقه نوار به مدت 2 شب
 5. مدت تمدید هر کاست حداکثر 2 شب
 6. پرداخت جریمه در صورت تاخیردر بازگشت ویا عدم تمدید نوارامانی
 7. شرایط تکثیر :
 1. تکمیل فرم تقاضانامه جهت تکثیر با ذکر عنوان نامه از طرف متقاضی به متصدی نوارخانه
 2. تحویل نوار کاست به تعداد مورد نیاز از طرف متقاضی به متصدی نوارخانه
 3. پرداخت هزینه تکثیر نوار توسط متقاضی
28 شهريور 1396
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کتابخانه