بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسهگروه‌ها : فقه
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه

مولفان: دکتر فریبا حاجیعلی و اکرم محمدی

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و نشر میزان

نوبت چاپ اول: 1393

قیمت: 80000 ریال

کمبود شدید منابع فقه مقارن در بین مذاهب خمسه، بلکه فقدان منابع وزین و معتبر در این زمینه، ضرورت تدوین آثار با این محور را می‏طلبد. عنوان شده است. به­ویژه که بحث مقارنه تنها در بین مذاهب اربعه رایج بوده و مذهب امامیه در این میان مغفول واقع مانده است. لذا با نگارش چنین آثاری نیاز مراکز علمی فقه اسلامی و از آن جمله دانشگاه­ها در این زمینه تأمین شده و دسترسی به منابع معتبر مذاهب خمسه تسهیل می­گردد. در این کتاب اهتمام بر آن است که طرحی جامع در ابعاد مختلف فقه اسلامی مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد. محورهای اصلی مباحث این کتاب عبارت است از:

1.بررسی مبنایی و استدلالی نقاط افتراق اساسی سرایت کرده به سایر فروع فقهی، تبیین دیدگاه­های مختلف و بررسی منطقی و منصفانه نقاط ضعف و قوت هریک از آن‌ها، 2.کشف و بررسی نقاط اشتراک مذاهب خمسه برای رسیدن به مبانی و اصول مشترک در زمینه استدلال­های فقهی و رسیدن به یک زبان مشترک و مورد اتفاق به منظور بررسی سایر موارد.

ارسال با ایمیل: