حقوق تجارتگروه‌ها : حقوق
ناشر : اهل سخن
دسته کتاب : نمایشگاه کتاب
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۹
شابک : 1398
آخرین نوبت چاپ : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

مفاهیم حقوق تجارت تبیین شده است

نسایال

سنتیاشلسب

نتایلالشبل

کتاب حقوقی است

ارسال با ایمیل: